İçeriğe geç
ÜYE Olun, BON150 Kuponuyla 750₺ üzerine 150₺ İNDİRİMİ KAÇIRMAYIN!
ÜYE Olun, BON150 Kuponuyla 750₺ üzerine 150₺ İNDİRİMİ KAÇIRMAYIN!

Tanıt Kazan Programı İşletme Sözleşmesi

Bonvagon line
Bu Bağlı Kuruluş Tanıt Kazan Programı İşletme Sözleşmesi ("İşletme Sözleşmesi"), Tanıt Kazan Programına ("Program") katılımınızı düzenleyen hüküm ve koşulları içerir. "Biz" veya "bizim" Bonvagon.com ve GoAffPro.com anlamına gelir. "Siz" veya "sizin", başvuran anlamına gelir. "Site", web sitesi anlamına gelir. "Ortak Sitesi", goaffpro bağlı kuruluş izleme yazılımını kullanan Bonvagon.com e-ticaret / perakende iş ortağı anlamına gelir. "Siteniz", ortak siteye bağladığınız herhangi bir site (ler), herhangi bir yazılım uygulaması ve herhangi bir Mobil Uygulama (aşağıda tanımlandığı üzere) anlamına gelir. "Reklam Ücretleri", bir müşteri tarafından sizin yönlendirme bağlantınızı kullanarak Ortak Sitesinde başarılı ve doğrulanmış ürün satışı için kazanılan komisyonlardır.
BU İŞLETME SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTEREN KUTU KONTROL EDEREK VEYA BİR DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİNİ YAYINLAMAMIZIN SONRASI PROGRAMA KATILMAYA DEVAM ETMEK, İŞLETME SÖZLEŞMESİNİ DEĞİŞTİRMEK VEYA BİR ORTAĞINIZA YÖNELİK OPERASYONEL BELGELERİ ) BU İŞLETME SÖZLEŞMESİNE BAĞLI OLMAYI KABUL EDİYORUZ; (B) PROGRAMA KATILIMIN ARANABİLİRLİĞİNİ BAĞIMSIZ OLARAK DEĞERLENDİRDİĞİNİZİ VE BU İŞLETME SÖZLEŞMESİNDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR TEMSİL, GARANTİ VEYA BEYANE BAĞLI OLMADIĞINIZI KABUL ETMEK VE KABUL ETMEK; VE (C) BURADA YASAL OLARAK SÖZLEŞMELERE KATILABİLECEĞİNİZİ BEYAN VE GARANTİ VERMEKTEDİR (Örn., KÜÇÜK DEĞİLSİNİZ) VE BU İŞLETME SÖZLEŞMESİNE UYGUN OLDUĞUNUZU VE KALACAĞINIZI GARANTİ ETMEKTEDİR. AYRICA, BU İŞLETME SÖZLEŞMESİ BİR ŞİRKET VEYA DİĞER YASAL KURULUŞ TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞSE, BU İŞLETME SÖZLEŞMESİNİ KABUL EDEN KİŞİ BU ŞİRKET VEYA KURUM ADINA BURADA YETKİLİ OLDUĞU VEYA YETKİLİ OLDUĞUNU BEYAN VEYA TAAHHÜTLER VE TAAHHÜTLER BU İŞLETME SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKET VEYA KURUMU.
1. Programın Tanımı
Programın amacı, sitenizde Ürünlerin reklamını yapmanıza ve son kullanıcılarınız tarafından yapılan Nitelikli Satın Alımlar (Bölüm 7'de tanımlanmıştır) için reklam ücretleri VEYA komisyonlar kazanmanıza izin vermektir. "Ürün", burada açıkça hariç tutulan ürünler olarak tanımlanan ürünler (topluca "Hariç Tutulan Ürünler") dışında Ortak Web Sitesinde satılan herhangi bir öğedir. Ürün ayrıca, varsa, Bağlı Kuruluş Programı Komisyon Programına açıkça dahil edilen belirli hizmetleri de içerebilir. Ürünlerinizin reklamını kolaylaştırmak için size veri, resim, metin, bağlantı biçimleri, pencere öğeleri, bağlantılar ve diğer bağlantı araçlarını ve Programla bağlantılı diğer bilgileri ("İçerik") sunabiliriz. İçerik, Ortak Sitesi dışındaki herhangi bir sitede sunulan ürünlerle ilgili herhangi bir veri, resim, metin veya diğer bilgi veya içeriği özellikle hariç tutar.
2. Kayıt
Kayıt sürecini başlatmak için eksiksiz ve doğru bir Program başvurusu göndermelisiniz. Sitenizi başvurunuzda tanımlamalısınız. Başvurunuzu değerlendirecek ve kabul veya reddi konusunda sizi bilgilendireceğiz. Sitenizin uygun olmadığını tespit etmemiz de dahil olmak üzere başvurunuzu tamamen kendi takdirimize bağlı olarak reddedebiliriz. Uygun olmayan siteler şunları içerir:
(a) müstehcen materyalleri teşvik eden veya içeren;
(b) şiddeti teşvik etmek veya şiddet içeren malzemeler içermek;
(c) karalayıcı veya karalayıcı materyalleri teşvik etmek veya içermek;
(d) ırk, cinsiyet, din, milliyet, engellilik, cinsel yönelim veya yaşa dayalı ayrımcılığı teşvik etmek veya ayrımcı uygulamalar kullanmak;
(e) yasa dışı etkinlikleri teşvik etmek veya bunlara girişmek;
(f) herhangi bir alan adında, alt alan adında veya herhangi bir kullanıcı adı, grup adında GoAffPro'nun herhangi bir ticari markasını, Ortak Sitelerini veya bağlı şirketlerini veya GoAffPro'nun, Ortak Sitelerinin veya bağlı kuruluşlarının bir ticari markasının bir varyantını veya yanlış yazımını dahil etmek, veya herhangi bir sosyal ağ sitesindeki başka bir tanımlayıcı; veya
(g) fikri mülkiyet haklarını başka şekilde ihlal eden.
Başvurunuzu reddedersek, istediğiniz zaman yeniden başvurabilirsiniz. Bununla birlikte, başvurunuzu kabul edersek ve daha sonra sitenizin uygun olmadığını tespit edersek, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bu İşletme Sözleşmesini herhangi bir zamanda feshedebiliriz.
E-posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz ve sitenizin kimliği dahil olmak üzere, Program başvurunuzdaki ve başka şekilde hesabınızla ilişkilendirilen bilgilerin her zaman eksiksiz, doğru ve güncel olmasını sağlayacaksınız. Programa ve bu İşletim Sözleşmesine ilişkin bildirimleri (varsa), onayları (varsa) ve diğer iletişimleri, o sırada Program hesabınızla o sırada ilişkili olan e-posta adresine gönderebiliriz. Hesabınızla ilişkili e-posta adresi artık güncel olmasa bile, bu e-posta adresine gönderilen tüm bildirimleri, onayları ve diğer iletişimleri almış sayılacaksınız.
3. Sitenizdeki Bağlantılar
Programa kabul edildiğiniz size bildirildikten sonra, sitenizde Özel Bağlantılar görüntüleyebilirsiniz. "Özel Bağlantılar", bu İşletme Sözleşmesine uygun olarak sitenize yerleştirdiğiniz Ortak Sitesine, doğru şekilde kullanılan bağlantılardır.
4. Program Gereksinimleri
Programa katılarak, Ortaklık Programı Katılım Gerekliliklerine ve bu İşletme Sözleşmesinde atıfta bulunulan tüm sayfalara, programlara, politikalara, yönergelere ve diğer belge ve malzemelere (topluca "Operasyonel Belgeler") uyacağınızı kabul edersiniz.
Bu İşletim Sözleşmesine veya herhangi bir Operasyonel Dokümantasyona uygunluğunuzu doğrulamak için talep ettiğimiz her türlü bilgiyi bize sağlayacaksınız. İştirakçiler Programı Katılım Gereksinimleri sayfasında veya başka herhangi bir Operasyonel Dokümantasyonda açıklanan herhangi bir gereksinime veya kısıtlamaya uymadığınızı veya bu İşletme Sözleşmesini başka şekilde ihlal ettiğinizi tespit edersek, (bize sunulan diğer haklara veya çarelere ek olarak) ): (a) bu İşletme Sözleşmesi kapsamında size ödenecek tüm reklam ücretlerini alıkoyacak; (b) sahip olabileceğiniz veya gelecekte açabileceğiniz diğer hesapları, herhangi bir reklam ücreti ödemeden kapatın; (c) bu İşletme Sözleşmesini feshedebilir; veya (d) yukarıdaki tüm eylemleri üstlenmek .. Ayrıca, işbu belge ile bize aşağıdakileri de onaylıyorsunuz:
• size zaman zaman Programla ilgili e-postalar göndermek;
• Siteniz ve sitenizin ziyaretçileriyle ilgili Özel Bağlantıları görüntülemenizle bağlantılı olarak elde ettiğimiz bilgileri izleme, kaydetme, kullanma ve ifşa etme (örneğin, belirli bir müşterinin sitenizden bir Ürün satın almadan önce sitenizden Özel Bağlantı yoluyla tıklaması) Ortak Sitesi) Gizlilik Bildirimine uygun olarak; ve
• bu İşletim Sözleşmesine ve Operasyonel Dokümantasyona uygunluğu doğrulamak için sitenizi izlemek, taramak ve başka bir şekilde araştırmak.
5. Siteniz için Sorumluluk
Geliştirme, çalıştırma, bakım ve üzerinde veya içinde görünen tüm malzemeler dahil olmak üzere sitenizden yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Örneğin, şunlardan yalnızca siz sorumlu olacaksınız:
• sitenizin ve ilgili tüm ekipmanın teknik çalışması;
• Sitenizde bu İşletme Anlaşması ve Operasyonel Dokümantasyona ve sizinle diğer herhangi bir kişi veya kuruluş arasındaki herhangi bir anlaşmaya uygun olarak Özel Bağlantıları ve İçeriği görüntülemek (sitenizi barındıran herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından size getirilen tüm kısıtlamalar veya gereksinimler dahil);
• sitenizde yayınlanan materyallerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve uygunluğunu oluşturmak ve yayınlamak ve sağlamak (tüm Ürün açıklamaları ve Ürünle ilgili diğer materyaller ve Özel Bağlantılara dahil ettiğiniz veya bunlarla ilişkilendirdiğiniz tüm bilgiler dahil);
• İçeriği, sitenizi ve sitenizdeki veya içindeki materyalleri, haklarımızdan herhangi birini veya başka herhangi bir kişi veya kuruluşun haklarını ihlal etmeyecek, ihlal etmeyecek veya kötüye kullanmayacak şekilde kullanmak (telif hakları, ticari markalar, mahremiyet, tanıtım veya diğer fikri mülkiyet veya mülkiyet hakları);
• İçeriği, sitenizi ve sitenizdeki veya sitenizdeki materyalleri zararlı, taciz edici, küfür, karalayıcı, müstehcen, pornografik, pedofilik, iftira içermeyen veya herhangi bir şekilde kullanmak;
• Sitenizde, bir gizlilik politikası yoluyla veya başka bir şekilde, uygun olduğu durumlarda, üçüncü tarafların (biz ve diğer reklamverenler dahil) içerik sunabileceği dahil olmak üzere, ziyaretçilerden toplanan verileri nasıl topladığınızı, kullandığınızı, depoladığınızı ve ifşa ettiğinizi doğru ve yeterli bir şekilde ifşa etmek ve reklamlar, doğrudan ziyaretçilerden bilgi toplamak ve ziyaretçilerin tarayıcılarına tanımlama bilgileri yerleştirmek veya tanımak; ve
• İçerik ve GoAffPro Markaları üzerinde yaptığınız her türlü kullanım, bu İşletme Sözleşmesi kapsamında izin verilmiş olsun veya olmasın.
Bu konular için veya son kullanıcılarınızın bu konularla ilgili iddiaları için hiçbir sorumluluğumuz olmayacak ve bizi, bağlı kuruluşlarımızı ve lisans verenleri ve bizim ve onların ilgili çalışanlarını, memurlarını, direktörlerini savunmayı, tazmin etmeyi ve ellerinde tutmayı kabul edersiniz. ve temsilciler, (a) sitenizle veya sitenizde veya sitenizin kombinasyonu da dahil olmak üzere sitenizde görünen herhangi bir materyalle ilgili tüm iddialar, zararlar, kayıplar, yükümlülükler, maliyetler ve masraflardan (avukat ücretleri dahil) muaftır. diğer uygulamalara, içeriğe veya işlemlere sahip malzemeler; (b) sitenizin veya sitenizde veya içinde görünen herhangi bir materyalin kullanımı, geliştirilmesi, tasarımı, üretimi, üretimi, reklamı, tanıtımı veya pazarlanması ve bu Bölüm 5'te açıklanan diğer tüm konular; (c) bu Kullanım Anlaşması, herhangi bir Operasyonel Dokümantasyon veya geçerli yasalar tarafından izin verilmiş olsun veya olmasın, herhangi bir İçeriği kullanımınız; (d) bu İşletim Sözleşmesinin veya herhangi bir Operasyonel Dokümantasyonun herhangi bir şartını veya koşulunu ihlal etmeniz; veya (e) sizin veya çalışanlarınızın ihmali veya kasıtlı suistimali.
6. Sipariş İşleme
Sitenizden Ortak Sitesine Özel Bağlantıları takip eden müşteriler tarafından verilen Ürün siparişlerini işleme alacağız. Zaman zaman güncellenebilecekleri için Ortak Sitesinde yer alan herhangi bir gerekliliğe uymayan siparişleri reddetme hakkımızı saklı tutmaktayız. Raporlama ve reklam ücreti tahakkuk amaçları için Nitelikli Satın Alma İşlemlerini (Bölüm 7'de tanımlanmıştır) takip edeceğiz ve bu Nitelikli Satın Alımları özetleyen raporları size sunacağız.
7. Reklam Ücretleri
Bölüm 8 ve Ortaklık Programı Komisyonları Programına uygun olarak Nitelikli Satın Alımlarda size reklam ücretleri ödeyeceğiz. Herhangi bir nedenle size herhangi bir fazla ödeme yapılması durumunda, bu İşletme Sözleşmesi kapsamında size ödenecek sonraki reklam ücretlerine karşı aynısını düzeltme veya mahsup etme hakkını saklı tutarız. Aşağıda belirtilen istisnalara tabi olarak, bir "Uygun Satın Alma" (a) bir müşteri sitenizdeki Ortak Sitesine Özel Bağlantıyı tıkladığında; (b) tek bir Oturum sırasında, müşterinin alışveriş sepetine bir Ürün eklemesi ve bu Ürün için siparişi, müşterinin ilk tıklamasını takip eden 89 gün içinde vermesi; veya (c) Ürünün müşteriye gönderilmesi ve müşteriye ödenmesi.
Bir "Oturum", bir müşteri sitenizdeki Ortak Sitesine giden bir Özel Bağlantıya tıkladığında başlar ve aşağıdakilerden ilkinin gerçekleşmesiyle sona erer: (x) bu tıklamadan 24 saat sonra; (y) müşteri bir Ürün için sipariş verir; veya (z) müşteri, Ortak Siteye Özel Bağlantınız olmayan bir Özel Bağlantıyı izler.
Uygun Satın Alma İşlemleri hariçtir ve aşağıdakilerin hiçbiri için reklam ücreti ödemeyeceğiz:
• Müşteri daha önce sitenizden Ortak Sitesine Özel Bağlantıyı izlemiş olsa bile, ilgili Oturumun sona ermesinden sonra müşterinin Alışveriş Sepetine eklenen veya bir müşteri tarafından akışa alınan veya indirilen herhangi bir Ürün;
• Sitenizden Ortak Sitesine giden bağlantılar uygun şekilde biçimlendirilmediğinden doğru bir şekilde izlenmeyen veya bildirilmeyen herhangi bir Ürün satın alımı;
• Kendiniz, arkadaşlarınız, akrabalarınız veya ortaklar için Özel Bağlantılar aracılığıyla satın aldığınız Ürünler de dahil olmak üzere sizin tarafınızdan veya sizin adınıza bir Özel Bağlantı aracılığıyla satın alınan herhangi bir Ürün (örn. Kişisel siparişler, kendi kullanımınız için siparişler ve sizin tarafınızdan veya başka herhangi bir kişi veya kuruluş adına);
• herhangi bir türde yeniden satış veya ticari kullanım için satın alınan herhangi bir Ürün;
• bu İşletme Sözleşmesinin feshinden sonra satın alınan herhangi bir Ürün;
• iptal, iade veya geri ödemenin başlatıldığı herhangi bir Ürün siparişi; ve
• Ortak Sitesine aşağıdakilerden herhangi biri aracılığıyla yönlendirilen bir müşteri tarafından satın alınan herhangi bir Ürün:
• Yasaklanmış Ücretli Arama Yerleşimi; veya
• Genel bir İnternet arama sorgusuna veya anahtar kelimeye (yani, doğal, ücretsiz, organik veya ücretsiz arama sonuçlarında) yanıt olarak bir Arama Motorunda oluşturulan veya görüntülenen bir Yeniden Yönlendirme Bağlantısı dahil Ortak Sitesine bir bağlantı, bağlantılar, o siteye veri göndermeniz yoluyla veya başka bir şekilde görünür.
• Özel Bağlantıları kullanmak için herhangi bir kişi veya kuruluşa herhangi bir bedel veya teşvik (herhangi bir para, indirim, indirim, puan, hayır kurumuna veya başka bir kuruluşa bağış veya başka bir fayda dahil) teklif ettiğiniz herhangi bir Nitelikli Satın Alma "Veya kişileri veya kuruluşları Özel Bağlantılarınız aracılığıyla Ortak Sitesini ziyaret etmeye teşvik eden sadakat programı).
• Onaylı Mobil Uygulama olmayan veya Onaylı Mobil Uygulamadaki Özel Bağlantının AMA API'si, Ürün Reklamı API'si veya size sunduğumuz diğer bağlantı araçları tarafından sunulmadığı bir Mobil Uygulamadaki Özel Bağlantı yoluyla satın alınan herhangi bir Ürün .
• Türkiye'de gerçekleşen ve aşağıdaki özelliklere sahip bir mobil cihaz veya tablet aracılığıyla yapılan herhangi bir Nitelikli Satın Alma İşlemi:
• Ortak Sitenin mobil uygulaması, cihaza veya tablete orijinal ekipman üreticisi ("OEM") tarafından önceden yüklenmiştir; veya
• Ortak Sitesinin mobil uygulaması, OEM veya bildirim ortağı tarafından gönderilen bir bakım sürümü veya ürün yazılımı güncellemesi veya ürün yazılımı tabanlı bildirimler yoluyla kurulur; veya
• İş Ortağı Sitesinin mobil uygulaması, Google Play Store veya iOS App Store dışında bir kaynaktan yüklenmişse
"Yasaklanmış Ücretli Arama Yerleşimi", anahtar kelimeler, arama terimleri veya diğer tanımlayıcılar (Tescilli Terimler dahil) veya anahtar kelime açık artırmalarına diğer katılımlar için teklif vererek satın aldığınız bir reklam anlamına gelir. "Tescilli Terim", "goaffpro" kelimesini veya GoAffPro'nun veya satış ortaklarının diğer ticari markalarını veya bu kelimelerin herhangi birinin varyasyonlarını veya yanlış yazımlarını (ör. "Goaffpor") içeren anahtar kelimeler, arama terimleri veya diğer tanımlayıcılar anlamına gelir. "Yeniden Yönlendirme Bağlantısı", kullanıcıları bir ara site veya web sayfası aracılığıyla ve kullanıcının bir bağlantıya tıklamasını veya bu ara site veya web sayfasında başka bir olumlu işlem yapmasını gerektirmeden Ortak Sitesine dolaylı olarak gönderen bir bağlantı anlamına gelir. "Arama Motoru", Google, Yahoo, Bing veya diğer herhangi bir arama motoru, portal, sponsorlu reklam hizmeti veya diğer arama veya yönlendirme hizmeti veya ilgili ağlarından herhangi birine katılan herhangi bir site anlamına gelir.
8. Reklam Ücreti Ödemesi
Aşağıda açıklanan herhangi bir geçerli stopaj veya kesintiye tabi olarak, belirli bir ayda gönderilen, akışa alınan veya indirilen (uygun olduğu şekilde) Nitelikli Satın Alımlar için size aylık olarak reklam ücretleri ödeyeceğiz. Her takvim ayının bitiminden yaklaşık 60 gün sonra size ödeme yapacağız, ancak NEFT transferleri durumunda size ödenmesi gereken toplam tutar en az 1000 INR olana kadar reklam ücretlerini tahakkuk edebilir ve alıkoyabiliriz.
Size ödenecek reklam ücreti, geçerli hizmet vergisi veya mal ve hizmet vergisi veya geçerli yasalar uyarınca geçerli bir fatura düzenleyeceğiniz bu tür hizmetlerle bağlantılı olarak ödemeniz gerekebilecek diğer vergiler veya harçlar dahil olmak üzere tüm vergileri içerir. ) ve yönetmelikler ve belirtilen süre içinde iadelerde rapor edin, böylece Ortak Sitesi ödenen vergilerden girdi vergisi kredisi alabilir. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tür yasaların geçerli hükümlerinden herhangi birine uymayı taahhüt edersiniz:
• GST uyumlu faturaların zamanında düzenlenmesi;
• faturaları Ortak Sitesine sunmak;
• geçerli vergilerin periyodik olarak yatırılması; ve
• bunları vergi kanunları kapsamında hükümete doğru şekilde bildirmek.
Eksik bir faturanın düzenlenmesi, vergilerin ödenmemesi, yapılan iadelerde uygunsuz bildirim yapılması nedeniyle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Ortak Sitesi veya GoAffPro'dan herhangi bir zamanda vergi iadesi reddedilirse veya vergi ödemesi istenirse yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uymanız durumunda, reddedilen kredilere veya geri alınan vergilere ve ayrıca Ortak Sitesi ve GoAffPro'ya uygulanan faiz ve cezalara karşı Ortak Sitesini ve GoAffPro'yu tazmin edeceksiniz. Geçerli Türk vergi kanununun gerektirmesi halinde, size ödenecek reklam ücretlerinden vergileri, harçları veya benzer tutarları düşebilir veya kesebiliriz. Türkiye'de ikamet ediyorsanız, size ödenecek reklam ücretleri, yürürlükteki yasalarda öngörülen oranda gelir vergisi stopajına tabi olacaktır. Türkiye'de ikamet etmiyorsanız veya bize PAN (Kalıcı Hesap Numarası) vermediyseniz, sizin için geçerli olan vergi stopaj oranı değişiklik gösterecektir. Ayrıca, yerleşik değilseniz, Ortak Sitesi ve GoAffPro'nun size ödenecek reklam ücreti ile ilgili herhangi bir raporlama veya yükümlülükleri yerine getirmesi için gerekli olabilecek gerekli belgeleri sağlamayı kabul edersiniz. Size ödenecek reklam ücretlerinden vergileri keser veya kesersek, geçerli yasanın gerektirmesi halinde, ilgili düzenleyici makamlara vergilerin yatırıldığını kanıtlayan ilgili stopaj vergisi sertifikasını düzenleyeceğiz (mukim olmayanlar için bu, tabi ilgili belgeler sunulur). Bize sıfır veya azaltılmış bir stopaj vergisi sertifikası sağlarsanız, size ödenecek reklam ücretlerine geçerli stopaj vergisi oranı olarak sıfır veya indirimli vergi oranı uygulayacağız. İşbu belge ile P'ye veya bağlı şirketlerine karşı herhangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı ve işbu vesileyle İş Ortağı Sitesi ve GoAffPro'nun ilgili vergi dairesine yatırdığı her türlü vergiyle ilgili olarak şimdi veya gelecekte sahip olabileceğiniz tüm bu tür iddialardan feragat edeceğinizi kabul edersiniz. bu İşletme Sözleşmesi.
9. Politikalar ve Fiyatlandırma
Bu Program aracılığıyla ürün satın alan müşteriler, Ortak Sitesi ile bağlantılı olarak üstlendikleri tüm faaliyetlerle ilgili olarak Ortak Sitesinin müşterileridir. Buna göre, sizin ve bizim aramızda olduğu gibi, Ortak Sitesinde belirtilen müşteri siparişleri, müşteri hizmetleri ve ürün satışları ile ilgili tüm fiyatlandırma, satış koşulları, kurallar, politikalar ve işletim prosedürleri bu müşteriler için geçerli olacaktır ve aynısı değiştirilebilir. her zaman.
10. Kendinizi İş Ortağı Olarak Tanıtmak
Bu İşletme Sözleşmesi, İçeriği kullanımınız veya Programa katılımınız ile ilgili olarak herhangi bir basın açıklaması yapmayacak veya başka bir kamuya açık iletişimde bulunmayacaksınız. Bizimle aranızdaki ilişkiyi yanlış beyan etmeyecek veya süslemeyeceksiniz (herhangi bir hayır kurumunu veya başka bir amacı desteklediğimizi, desteklediğimizi, desteklediğimizi veya katkıda bulunduğumuzu ifade etmek veya ima etmek dahil) veya bizimle sizin aranızdaki herhangi bir ilişkiyi veya bağlılığı ifade etmeyecek veya ima etmeyeceksiniz. bu İşletme Sözleşmesinde açıkça izin verilen durumlar dışında başka bir kişi veya kuruluş. Bununla birlikte, sitenizde aşağıdakileri açıkça belirtmelisiniz: "[Adınızı girin], sitelere reklam vererek ve ortağa bağlanarak reklam ücreti kazanmaları için bir yol sağlamak üzere tasarlanmış bir bağlı kuruluş reklam programı olan GoAffPro Ortaklık Programının bir katılımcısıdır. site ”
11. Sınırlı Lisans
1. Bu İşletim Sözleşmesinin şartlarına tabi olarak ve yalnızca Ürünlerin reklamını yapmak ve Programla bağlantılı olarak Ortak Sitesine son kullanıcıları yönlendirmek için sınırlı amaçlar için, işbu vesileyle size sınırlı, geri alınabilir, devredilemez, ve - (a) İçeriği yalnızca sitenizde kopyalamak ve görüntülemek için alt lisansı verilebilir, münhasır olmayan, telifsiz lisans; ve (b) İçeriğin bir parçası olarak size sunabileceğimiz ticari markalarımızın ve logolarımızın (bu ticari markalar ve logolar, topluca "GoAffPro Markaları") yalnızca sitenizde ve Ortaklık Programı Ticari Marka Yönergelerine uygun olarak kullanın
2. Bu Bölüm 11'de belirtilen tüm lisanslar, herhangi bir zamanda bu İşletme Anlaşması veya herhangi bir Operasyonel Dokümantasyon kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğe zamanında uymazsanız veya bu İşletme Anlaşmasının feshi üzerine derhal ve otomatik olarak sona erecektir. Ek olarak, bu Bölüm 11'de belirtilen lisansı size yazılı bildirimde bulunarak kısmen veya tamamen feshedebiliriz. Bu Bölüm 11'de belirtilen lisansın feshedildiği veya zaman zaman başka türlü talep edebileceğimiz şekilde, sitenizden derhal kaldıracak ve tüm İçeriği ve GoAffPro Markalarını silecek veya başka bir şekilde imha edeceksiniz.
3. Associates Programı IP Lisansı ("Lisans")
1. İşletme Sözleşmesini kabul ederek veya belirli türlere erişmenize ve bunları kullanmanıza izin veren tescilli uygulama programlama arayüzleri ve diğer araçlar (topluca "PA API") dahil olmak üzere Ürün Reklam İçeriğine (aşağıda tanımlandığı gibi) erişerek veya bunları kullanarak Size sunabileceğimiz Ürünlerle ilgili veriler, resimler, metinler ve diğer bilgi ve içerikler ("Ürün Reklam İçeriği"), bu Lisansa tabi olmayı kabul etmektesiniz.
2. İşbu Lisansın şartlarına tabi olarak ve yalnızca İştirakler Programına İşletme Sözleşmesine (bu Lisans ve diğer Operasyonel Belgeler dahil) tam uyum içinde katılımın sınırlı amaçları için, işbu vesile ile size sınırlı, geri alınabilir, non- devredilebilir, alt lisans verilemez, münhasır olmayan, telifsiz lisans: (a) Ürün Reklam İçeriğini yalnızca Sitenizde kopyalamak ve görüntülemek; (b) İşbu İşletim Sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, yalnızca Ürün Reklam İçeriğinin bir parçası olarak size sunduğumuz GoAffPro Markalarını, yalnızca Sitenizde ve Ortaklar Programı Ticari Marka Yönergelerine uygun olarak kullanın ve (c) PA API'ye, Veri Beslemesine ve Ürün Reklam İçeriğine yalnızca Spesifikasyonlar ve bu Lisansa uygun olarak erişim ve kullanım.
12. Hakların Korunması; Gönderimler
Bölüm 11'de açıkça belirtilen sınırlı lisanslar dışında, işbu İşletim Anlaşması veya işbu Lisans uyarınca aksi takdirde, tüm hakları, unvanları ve menfaatleri (tüm fikri mülkiyet ve mülkiyet hakları dahil) saklı tutuyoruz ve siz bunu yapmıyorsunuz. Program, Özel Bağlantılar, bağlantı biçimleri, İçerik, PA API, Veri Beslemeleri, Ürün Reklam İçeriği, sahip olduğumuz veya bizim tarafımızdan işletilen herhangi bir alan adı, herhangi bir Ortak Sitesi veya Ortaklardaki bilgi ve materyaller ile ilgili herhangi bir sahiplik menfaati veya hakkı elde etmek Site, bizim ve iştiraklerimizin ticari markaları ve logoları (GoAffPro Markaları dahil) ve Programla bağlantılı olarak sağladığımız veya kullandığımız diğer fikri mülkiyet ve teknolojiler (her türlü uygulama programı arayüzleri, yazılım geliştirme kitleri, kitaplıklar, örnek kodlar dahil) ve ilgili malzemeler).
Bize veya bağlı kuruluşlarımızdan herhangi birine bir ürün hakkında veya bu İşletme Anlaşması, herhangi bir İçerik veya Programa katılımınız ile ilgili öneriler, incelemeler, değişiklikler, veriler, resimler, metinler veya diğer bilgiler veya içerik sağlarsanız veya Herhangi bir İçeriği herhangi bir şekilde değiştirirseniz (toplu olarak, "Gönderiniz"), işbu vesileyle bize Gönderinizle ilgili tüm hakları, unvanları ve menfaatleri geri alınamaz bir şekilde devredersiniz ve bize verirsiniz (Gönderinizi gizli olarak belirlemiş olsanız bile) Kalıcı, ödenmiş telifsiz, münhasır olmayan, dünya çapında, geri alınamaz, serbestçe devredilebilir hak ve lisans (a) Gönderinizi herhangi bir şekilde kullanmak, çoğaltmak, gerçekleştirmek, sergilemek ve dağıtmak; (b) herhangi bir amaçla Gönderinizin uyarlanması, değiştirilmesi, yeniden biçimlendirilmesi ve türev çalışmalarının oluşturulması; (c) Gönderiniz ile bağlantılı olarak adınızı bir kredi biçiminde kullanmak ve yayınlamak (ancak, bunu yapmak için herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır); ve (d) yukarıda belirtilen hakları başka herhangi bir kişi veya kuruluşa alt lisansla verebilirsiniz. Ek olarak, işbu belge ile şunları garanti ediyorsunuz: (y) Gönderinizin orijinal çalışmanız olduğunu veya Gönderinizi yasal bir şekilde elde ettiğinizi; ve (z) bizim ve alt lisans sahiplerimizin yukarıdaki lisans kapsamındaki haklarını kullanması, herhangi bir telif hakkı hakkı dahil olmak üzere herhangi bir kişinin veya kuruluşun haklarını ihlal etmeyecektir. Gönderinize ilişkin haklarımızı belgelememiz, mükemmelleştirmemiz veya sürdürmemiz için ihtiyaç duyduğumuz yardımı bize sağlamayı kabul edersiniz.
13. Yasalara Uygunluk
Programa katılımınızla bağlantılı olarak, sizin üzerinizde yargı yetkisi olan herhangi bir devlet kurumunun yönetmelikler, kurallar, düzenlemeler, emirler, lisanslar, izinler, hükümler, kararlar ve diğer gereklilikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye'deki tüm geçerli yasalarına uyacaksınız. .
14. Süre ve Fesih
Bu İşletim Sözleşmesinin süresi, Program başvurunuzu kabul etmemizle başlayacak ve siz veya bizim tarafımızdan feshedildiğinde sona erecektir. Siz veya biz, diğer tarafa yazılı fesih bildiriminde bulunarak bu İşletme Sözleşmesini herhangi bir zamanda nedenli veya neden olmaksızın feshedebiliriz. Bu İşletme Sözleşmesinin herhangi bir şekilde feshedilmesi üzerine, İçerikle ilgili sahip olduğunuz tüm lisanslar otomatik olarak sona erecek ve İçeriği ve GoAffPro İşaretlerini kullanmayı derhal bırakacak ve hemen sitenizden kaldıracak ve Ortak Sitesine giden tüm bağlantıları silecek veya başka şekilde yok edeceksiniz. tüm GoAffPro Markaları, diğer tüm İçerik ve bu İşletim Sözleşmesi kapsamında veya Programla bağlantılı olarak bizim tarafımızdan veya bizim adımıza sağlanan veya kullanıma sunulan diğer malzemeler. Doğru miktarın ödendiğinden emin olmak için (örneğin, herhangi bir iptal veya iadeyi hesaba katmak için) fesih sonrasında tahakkuk eden ödenmemiş reklam ücretlerini makul bir süre boyunca alıkoyabiliriz. İşbu Çalışma Sözleşmesinin herhangi bir şekilde feshedilmesi üzerine, tarafların 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19.Bölümler kapsamındaki hak ve yükümlülükleri dışında tarafların tüm hakları ve yükümlülükleri ortadan kalkacaktır. ve 20, bu İşletme Sözleşmesi kapsamında tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş ödeme yükümlülüklerimizle birlikte, bu İşletme Sözleşmesinin feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır. Bu İşletim Sözleşmesinin hiçbir feshi, fesih öncesinde bu İşletim Sözleşmesinin herhangi bir ihlali veya bu Sözleşmeye göre tahakkuk eden herhangi bir yükümlülükten taraflardan herhangi birini ortadan kaldırmayacaktır.
15. Değişiklik
İşbu Çalışma Sözleşmesinde (ve herhangi bir Operasyonel Belgede) yer alan hüküm ve koşullardan herhangi birini, herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Ortak Sitesinde bir değişiklik bildirimi, gözden geçirilmiş anlaşma veya revize edilmiş Operasyonel Belgeler yayınlayarak veya bir bildirim göndererek değiştirebiliriz. Ortaklar hesabınızla o anda ilişkili olan e-posta adresine e-posta ile bu tür bir değişiklik (e-posta ile yapılan bu tür değişiklikler, söz konusu e-postada belirtilen tarihte geçerli olacak ve hiçbir durumda e-postanın tarihinden itibaren iki iş gününden az olmayacaktır. gönderildi). Değişiklikler, örneğin İştirakçi Programı Reklam Ücreti Planında, Ortaklar Programı Katılım Koşullarında, ödeme prosedürlerinde ve diğer Program gereksinimlerinde yapılan değişiklikleri içerebilir. SİZİN İÇİN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK KABUL EDİLEMEZSE, TEK BAŞVURUNUZ BU İŞLETME SÖZLEŞMESİNİ SONLANDIRMAKTIR. HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞİN YÜRÜRLÜK TARİHİNİ (ÖRNEĞİN DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİNİN YAYINLANMA TARİHİ, DEĞİŞTİRİLMİŞ İŞLETME SÖZLEŞMESİ YA DA İŞ ORTAĞI SİTESİNDE VEYA HERHANGİ BİR E-POSTA İLE İLGİLİ BELİRTİLEN TARIH) İTİBARİYLE PROGRAMA DEVAM ETMEK ) DEĞİŞİKLİĞİN BAĞLAYICI KABULÜNÜ OLUŞTURACAKTIR.
16. Tarafların İlişkisi
Siz ve biz bağımsız yüklenicileriz ve bu İşletme Anlaşması veya Operasyonel Dokümantasyondaki hiçbir şey, sizinle bizim veya ilgili bağlı kuruluşlarımız arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, acente, imtiyaz, satış temsilcisi veya istihdam ilişkisi yaratmayacaktır. Bizim veya iştiraklerimizin adına herhangi bir teklif veya beyanda bulunma veya bunları kabul etme yetkiniz olmayacaktır. Sitenizde veya başka bir şekilde, bu bölümdeki herhangi bir şeyle çelişen veya çelişen herhangi bir beyanda bulunmayacaksınız. Başka bir kişi veya kuruluşu, bu İşletme Sözleşmesinin konusuyla ilgili herhangi bir eylemde bulunmaya yetkilendirir, yardım eder, teşvik eder veya kolaylaştırırsanız, eylemi kendiniz yapmış sayılırsınız.
17. Sorumluluğun Sınırlandırılması
BU İŞLETME SÖZLEŞMESİ, PROGRAM, İŞLETME BELGESİ İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, DOLAYLI VEYA ÖRNEK ZARARLARDAN (GELİR, KAR, ŞEREFİYE, KULLANIM VEYA VERİ KAYBI DAHİL) SORUMLU OLMAYACAĞIZ. , GOAFFPRO SİTESİ VEYA HİZMET TEKLİFLERİ (AŞAĞIDA TANIMLANMIŞTIR), BU ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA TAVSİYE EDİLMİŞ OLSA BİLE. AYRICA, BU İŞLETME SÖZLEŞMESİ, PROGRAM, İŞ ORTAĞI SİTESİ, GOAFFPRO SİTESİ VE HİZMET TEKLİFLERİ İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN TOPLAM SORUMLULUĞUMUZ BU İŞLETME SÖZLEŞMESİNDE ÖDENEN VEYA ÖDENEN TOPLAM REKLAM ÜCRETLERİNİ AŞMAYACAKTIR. EN SON SORUMLULUK TALEBİNİN YÜKSELDİĞİ OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH.
18. Sorumluluk Reddi Beyanları
PROGRAM, GOAFFPRO SİTESİ, ORTAK SİTESİ, ORTAK SİTEDE SUNULAN HERHANGİ BİR ÜRÜN VE HİZMET, HERHANGİ BİR ÖZEL BAĞLANTI, BAĞLANTI FORMATLARI, OPERASYONEL DOKÜMANTASYON, İÇERİK, GOAFFPRO.COM ALAN ADI VE İŞTİRAKLERİMİZİN TİCARİ MARKALARI VE LOGOLARI (GOAFFP İŞARETLERİ DAHİL) ) Ve ABD VEYA BAĞLI KURULUŞLARIMIZ VEYA LİSANS VERENLERİMİZ TARAFINDAN VEYA PROGRAM İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN VEYA KULLANILAN TÜM TEKNOLOJİ, YAZILIM, İŞLEVLER, MATERYALLER, VERİLER, GÖRÜNTÜLER, METİNLER VE DİĞER BİLGİLER VE İÇERİK ("HİZMET TEKLİFLERİ" TOPLU) "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. HERHANGİ BİR BAĞLI KURULUŞUMUZ VEYA LİSANS VERENLERİMİZ, HİZMET TEKLİFLERİNE İLİŞKİN AÇIK, ZIMNİ, YASAL YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE HERHANGİ BİR BEYAN VEYA GARANTİ VERMEMEKTEDİR. UYGULANABİLİR YASALAR TARAFINDAN YASAKLANAN ÖLÇÜLER DIŞINDA, BİZ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZ VE LİSANS VERENLERİMİZ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, MEMNUNİYET VE KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, ZIMNİ ZIMNİ GARANTİLER DAHİL, HİZMET TEKLİFLERİNE İLİŞKİN TÜM GARANTİLERİ REDDEDİYORUZ HERHANGİ BİR ANLAŞMA, PERFORMANS VEYA TİCARİ KULLANIM KURSUNDAN DOĞAN HERHANGİ BİR GARANTİ HERHANGİ BİR HİZMET TEKLİFİNİ SONLANDIRABİLİR VEYA HERHANGİ BİR SERVİS TEKLİFİNİN YAPISINI, ÖZELLİKLERİNİ, İŞLEVLERİNİ, KAPSAMINI VEYA İŞLETMESİNİ HERHANGİ BİR ZAMANDA VE ZAMANDA YALNIZCA KENDİMİZE GÖRE DEĞİŞTİRİRİZ. BAĞLI KURULUŞLARIMIZ VEYA LİSANS VERENLERİMİZDEN HİÇBİR ŞEKİLDE HİZMET TEKLİFLERİNİN SAĞLANMAYA DEVAM EDECEĞİNİ, AÇIKLANAN, SÜREKLİ VEYA BELİRLİ BİR ŞEKİLDE İŞLEV ALACAĞINI YA DA KESİNTİSİZ, DOĞRU, HATASIZ VEYA ZARARSIZ OLACAĞINA DAİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. BİZ VEYA BAĞLI KURULUŞLARIMIZ VEYA LİSANS VERENLERİMİZDEN HİÇBİR ŞEKİLDE (A) GÜÇ KESİLMELERİ VEYA SİSTEM ARIZALARI DAHİL, HERHANGİ BİR HATA, YANLIŞLIK VEYA HİZMET KESİNTİSİNDEN; VEYA (B) SİTENİZE VEYA HERHANGİ BİR VERİ, GÖRÜNTÜ, METİN VEYA DİĞER BİLGİ VEYA İÇERİKLERİN YETKİSİZ ERİŞİMİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA SİLİNMESİ, İMHA EDİLMESİ, HASAR VEYA KAYBI. SİZİN TARAFINIZDAN VEYA BAŞKA BİR KİŞİ VEYA KURUMDAN VEYA PROGRAM, İÇERİK, OPERASYONEL DOKÜMANTASYON, GOAFFPRO SİTESİ VEYA İŞBİRLİĞİ PROGRAM SİTESİ ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, BU İŞLETME ANLAŞMASINDA AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN HİÇBİR GARANTİ OLUŞTURMAZ. AYRICA, BİZ VEYA BAĞLI KURULUŞLARIMIZ VEYA LİSANS VERENLERİMİZDEN HİÇBİR HİÇBİR TAZMİNAT, GERİ ÖDEME VEYA ZARARLARDAN (X) HERHANGİ BİR PERSPEKTİF KAR VEYA GELİR KAYBI, BEKLENEN SATIŞLAR, ŞEREFİYE VEYA DİĞER YARARLAR (YARAR) BU İŞLETME SÖZLEŞMESİ VEYA PROGRAMA KATILIMINIZ İLE BAĞLANTILI OLARAK TARAFINIZDAN YATIRIMLAR, HARCAMALAR VEYA TAAHHÜTLER VEYA (Z) BU İŞLETME SÖZLEŞMESİNİN YA DA PROGRAMA KATILIMINIZIN FESHİ.
19. Geçerli yasa ve İhtilaflar
İşbu Çalışma Sözleşmesi, kanunlar ihtilafı ilkesine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. [Haryana] mahkemeleri, Program veya bu İşletme Anlaşması kapsamındaki konuyla ilgili veya herhangi bir şekilde ortaya çıkan herhangi bir ihtilaf üzerinde münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.
İşbu Çalışma Sözleşmesinde aksini belirten herhangi bir şeye bakılmaksızın, bizim veya başka herhangi bir kişi veya kuruluşun fikri mülkiyet veya mülkiyet haklarının fiilen veya iddia edilen herhangi bir ihlali için herhangi bir yetkili mahkemede ihtiyati tedbir veya başka bir telafi talep edebiliriz. Ayrıca, İçerikle ilgili haklarımızın özel, benzersiz, olağanüstü nitelikte olduğunu ve onlara özel bir değer verdiğini, kaybı kolayca tahmin edilemeyen veya parasal zararlarda yeterince telafi edilemeyeceğini de kabul ve beyan etmektesiniz.
20. Muhtelif Hükümler
Biz ve iştiraklerimizin herhangi bir zamanda (doğrudan veya dolaylı olarak) bu İşletme Sözleşmesinde yer alanlardan farklı olabilecek şartlarda müşteri tavsiyeleri isteyebileceğini veya sitenize benzer veya rekabet eden siteleri işletebileceğini kabul etmektesiniz. Önceden açık yazılı onayımız olmadan bu İşletme Sözleşmesini kanun gereği veya başka bir şekilde devredemezsiniz. Bu kısıtlamaya tabi olarak, bu İşletme Sözleşmesi taraflar ve onların halefleri ve devralanları için bağlayıcı olacak, lehine hüküm ifade edecek ve bunlar için uygulanabilecektir. Bu İşletim Sözleşmesinin herhangi bir hükmünü sıkı bir şekilde yerine getirmememiz, daha sonra bu tür bir hükmü veya bu İşletim Sözleşmesinin başka herhangi bir hükmünü uygulama hakkımızdan feragat teşkil etmeyecektir. Bu İşletim Sözleşmesi ile İşletimsel Belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Bağlı Kuruluş Programı Hariç Tutulan Ürünler sayfası, İşletim Belgesinin geri kalanını kontrol edecek olan bu İşletim Sözleşmesini kontrol edecektir. Bu İşletme Sözleşmesinde kullanıldığında, "içerir", "dahil", "ör." Ve "örneğin" terimleri sırasıyla "sınırlama olmaksızın içerir", "dahil, sınırlama olmaksızın" anlamına gelir. "Örneğin, sınırlama olmaksızın" ve "örneğin, sınırlama olmaksızın." Tarafımızdan yapılabilecek herhangi bir belirleme veya güncelleme, tarafımızdan alınabilecek herhangi bir işlem ve bu İşletme Sözleşmesi kapsamında tarafımızdan verilebilecek herhangi bir onay, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak yapılabilir, alınabilir veya verilebilir. Bizimle veya bağlı kuruluşlarımızla ilgili olarak, İşletme Sözleşmesi ile bağlantılı olarak tarafımızdan sağlanan ve genel halk tarafından bilinmeyen tüm bilgiler dikkate alınır ("Gizli Bilgiler"). Şunları kabul etmektesiniz: (a) tüm Gizli Bilgiler GoAffPro'nun münhasır mülkiyeti olarak kalacaktır; (b) Gizli Bilgileri yalnızca İşletme Anlaşması kapsamındaki performansınız için makul olarak gerekli olduğu şekilde kullanacaksınız ve Gizli Bilgilere erişimi olan kişilerin bu hükümdeki yükümlülüklerden haberdar olmasını ve bunlara uymasını sağlayacaksınız; ve (c) Gizli Bilgileri başka herhangi bir şahıs, şirket veya diğer üçüncü şahıslara (bağlı kuruluşlarınız dışında) ifşa etmeyeceksiniz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, sizin tarafınızdan sağlanan veya sunulan veya bu Çalışma Anlaşması kapsamındaki performansınızla ilgili herhangi bir adli, yarı-adli, resmi, düzenleyici veya gerekli olabilecek diğer herhangi bir otoriteye ifşa edebileceğimizi veya sunabileceğimizi kabul edersiniz. Bizim tarafımızdan, onların siparişleri, talimatları veya talimatlarından herhangi biri ile işbirliği yapmak ve / veya bunlara uymak veya geçerli yasalar kapsamındaki herhangi bir gerekliliği yerine getirmek. Birleşmiş Milletler tarafından tutulan listeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizin ve finansal kurum (lar) ınızın herhangi bir yasaklı veya kısıtlanmış taraflar listesinde başka bir şekilde tayin edilmediğini veya böyle bir tarafın mülkiyetinde veya kontrolünde olmadığınızı beyan ve garanti edersiniz Güvenlik Konseyi, ABD Hükümeti (ör. ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesi ve Yabancı Yaptırım Kaçakçıları listesi ve ABD Ticaret Bakanlığı'nın Varlık Listesi), Avrupa Birliği veya üye devletleri veya diğer ilgili hükümet yetkilileri. 
MOBİL UYGULAMA POLİTİKASI
Bu Mobil Yönergeler ("Mobil Yönergeler"), Onaylı Mobil Uygulamanıza Özel Bağlantılar eklemeniz için geçerlidir. "Biz", "biz" veya "bizim", duruma göre GoAffPro.com, Ortak Siteleri veya bağlı kuruluşlarından herhangi biri anlamına gelir. "Siz", Onaylı Mobil Uygulama ile ilişkili ortak hesabın kullanıcı aracısı anlamına gelir. Aşağıda kullanılan ve bu sayfada tanımlanmayan tüm büyük harfle yazılmış terimler, İşletme Sözleşmesinde kendilerine verilen anlamları taşır. Her zaman bu Mobil Yönergelere sıkı bir şekilde uyulması gerekir ve bu Mobil Yönergelerin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, İşletim Sözleşmesini otomatik olarak feshedecektir.
Mobil Uygulamanız:
1. ücretsiz indirilebilmeli ve tüm Yönlendirme bağlantılarına erişim için ödeme yapılmadan erişilebilir olmalıdır;
2. orijinal içeriğe sahip olmalıdır;
3. Ortak Sitemizin kendi alışveriş uygulaması işlevini (varsa) taklit etmemelidir;
4. GoAffPro veya Ortak Sitesi tarafından yazılı olarak önceden onaylanmadıkça, fiyat izleme ve / veya fiyat uyarı işlevine sahip olmamalıdır;
5. Ortak sitenin web sayfalarını Web Görünümlerinde barındırmamalı veya işlememelidir.
Bu Mobil Uygulama Politikasını herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, GoAffPro veya Ortak Sitesinde bir değişiklik bildirimi veya revize edilmiş veya revize edilmiş bir Mobil Uygulama Politikası yayınlayarak değiştirebiliriz. SİZİN İÇİN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK KABUL EDİLEMEZSE, TEK BAŞARINIZ PROGRAMA KATILIMINIZI SONLANDIRMAKTIR. ORTAK SİTEDE BİR DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİNİ YA DA DEĞİŞTİRİLMİŞ MOBİL UYGULAMA POLİTİKASINI YAYINLAMAMIZIN SONRA ONAYLI MOBİL UYGULAMANIZA ÖZEL BAĞLANTILARIN DAHİL EDİLMESİ, DEĞİŞİKLİĞİN BAĞLAYICI KABULÜNÜ OLUŞTURACAKTIR.
İzinsiz herhangi bir kullanıma veya bu Mobil Uygulama Politikasına uymayan herhangi bir kullanıma karşı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak uygulanabilir olan uygun önlemleri alma hakkını saklı tutarız.